’t Kiezeltje VZW

’t Kiezeltje VZW

Na enkele jaren van voorbereidend werk en bepaalde dromen qua bouwplannen, werd in Oostnieuwkerke op vrijdag 10 april 1987 de VZW ’t Kiezeltje gesticht. De nood was toen immers zeer hoog, zowel bij de jongenschiro Jooniek als de meisjeschiro ’t Scamanderke, om tegenover de gemeentelijke overheid een ‘officiële gesprekspartner’ te hebben. In die jaren ’83- ’86 zat vooral de meisjeschiro met een ernstig lokaalprobleem: zij dienden hun (gemeentelijk) lokaal te verlaten! De jongenschiro gebruikte het Okkernotje, dat toen nog een privé-eigendom was… Dirk Degryse en Emmanuel Van den Bulcke waren als ‘volwassen begeleiders’ bij de stichting. Zij verzamelden rond zich enkele ouders, de twee groepsleiders en proosten, en sommige sympathisanten uit ons dorp; de VZW telde in het totaal 20 leden, mooi verdeeld tussen de jongens en de meisjes! In de loop der jaren is deze VZW de fiere eigenaar geworden van enerzijds het meisjesheem (dat volledig in eigen beheer werd gebouwd), en anderzijds het jongenslokaal ’t Okkernotje in de Vijvestraat. In het begin van haar bestaan had de VZW heel wat zorgen met haar oprichting: vele administratieve zaken dienen immers te geschieden; alsook met het zoeken van de broodnodige financies… samen met de leidingsploegen werden allerlei succesvolle acties uit de grond gestampt. Er werd heel goed samengewerkt met de gemeentelijke overheid, de parochie O.L.Vrouw en het bisdom Brugge. Naderhand is de VZW ‘de bouwheer’ geworden, om op dit moment de rol te vervullen van zorgzame eigenaar en gespreksplatform voor de twee chirogroepen, wat lokalen betreft. Zoals elke VZW bestaat ’t Kiezeltje uit een Algemene Vergadering (20 leden) en een Raad van Beheer (10 leden). Huidig voorzitter van beide organen is Freddy Allossery.

De administratieve zetel is Roeselarestraat 15 te Oostnieuwkerke.