Belangrijk bericht ivm het coronavirus

Aan alle leden & de ouders
 
In de komende (vakantie)tijd staan vele activiteiten in chiro Jooniek gepland… Helaas, de recente maatregelen van de overheid dwingen ons om zaken af te lassen of tijdelijk uit te stellen. Uiteraard stappen wij mee in dit bijzonder verhaal van gezondheid en solidariteit! Met dit beknopt overzicht willen wij jullie op de hoogte brengen van onze besluitvorming:
 
1. Chiro-op-zondag
Op heden mogen wij geen activiteiten houden tot en met 19 april. Wellicht zullen wij ondertussen wel eens een ‘chirozondag online’ organiseren. Hou je dan klaar…
 
2. Aspiranten
Zij zouden, na een geslaagde fuif, in de paasvakantie op buitenlands kamp vertrekken. Ook dit is onmogelijk geworden! De leiders bekijken een eventueel alternatief in de maand mei.
 
3. Kerels
Deze afdeling trekt (samen met de meisjeschiro) na de paasvakantie op Survival. Omdat het momenteel buiten de gevarenzone valt, wachten wij met de organiserende oud-leiders nog even af. In de hoop van… ! Ten gepaste tijd worden de kerels ingelicht van het al dan niet plaatsvinden van deze Survival.
 
4. De Vredefeesten
In samenspraak met de ouderraad zal de leiding in april dé beslissing nemen omtrent onze jaarlijkse Vredefeesten in Zonneheem. Omdat deze begin mei staan gepland is er misschien een kans(je)??? Voorafgaand aan deze moeilijke beslissing zullen wij desgevallend kiezen voor een ‘light versie’. Spijtig maar het moet!
 
5. Kaarting op vrijdag
Deze activiteit wordt nu reeds geschrapt: de kaarten die alle leden hebben gekregen, mogen niet langer worden verkocht!! Indien er ondertussen ijverige leden
kaarten hebben verkocht, wil deze aan de betrokkenen terug betalen. Dank.
 
Bij verdere vragen of bezorgdheden kunnen jullie steeds terecht bij de groepsleiding (Mattijs & Emmanuel) of bij de afdelingsleiders. Neem gerust contact op!
 
Hopende om er op het goede moment weer te kunnen invliegen, tot weerziens
De leiding 21-3-2020