't Okkernotje

't Okkernotje

't Okkernotje is de vaste stek voor onze Chiro. Het gebouw en bijliggende terreinen worden naast ons eigen gebruik op zondag ook verhuurt doorheen het jaar. In onderliggende menu's vindt u alle informatie terug.