't Okkernotje

't Okkernotje

't Okkernotje is de vaste stek voor onze Chiro. Het gebouw en bijhorende terreinen worden, naast ons eigen gebruik op zondag, ook doorheen het jaar verhuurd. In onderliggende menu's vindt u alle informatie terug.