VZW 't Kiezeltje

VZW 't Kiezeltje

Oprichting
Na enkele jaren van voorbereidend werk en bepaalde dromen qua bouwplannen, werd in Oostnieuwkerke op vrijdag 10 april 1987 VZW ’t Kiezeltje gesticht.
De nood was toen immers zeer hoog, zowel bij de jongenschiro Jooniek als de meisjeschiro ’t Scamanderke, om tegenover de gemeentelijke overheid een ‘officiële gesprekspartner’ te hebben. 

De hemen
In die jaren ’83- ’86 zat vooral de meisjeschiro met een ernstig lokaalprobleem: zij dienden hun toenmalige lokaal (voormalig gemeentehuis ONK) te verlaten! 
De jongenschiro gebruikte het Okkernotje, dat toen wel nog een privé-eigendom was…

Dirk Degryse (VB 't Scamanderke) en Emmanuel Van den Bulcke (VB Jooniek) waren de stichters van de VZW. Zij verzamelden rond zich sommige ouders, de pastoor en twee groepsleiders, en enkele oud-leiding. De VZW telde in het totaal 20 leden, mooi verdeeld tussen de jongens en de meisjes! 
In de loop der jaren is deze VZW de fiere eigenaar geworden van enerzijds het meisjesheem (dat volledig in eigen beheer werd gebouwd), en anderzijds het jongenslokaal ’t Okkernotje in de Vijvestraat.

In oktober 2019 wordt, als recentste project, de bouw gestart van het nieuwe heem voor de meisjeschiro. Dit op de oude 'paddestoel' site (in de Brabandstraat).

Van administratie tot bouwheer
In het begin van haar bestaan had de VZW heel wat zorgen bij haar oprichting: vele administratieve zaken dienen immers te geschieden; alsook met het zoeken van de broodnodige financies… Samen met de leidingsploegen werden allerlei succesvolle acties uit de grond gestampt. Er werd heel goed samengewerkt met de gemeentelijke overheid, de parochie O.L.Vrouw én het bisdom Brugge!

Naderhand is de VZW ‘de bouwheer’ geworden, om op dit moment de rol te vervullen van zorgzame eigenaar en gespreksplatform voor de twee chirogroepen, wat lokalen betreft. Het blijft immers belangrijk om ondersteuning (bvb. van de gemeente) te blijven opeisen... 

 

Bestuur & leden
Zoals elke VZW bestaat ’t Kiezeltje uit een Algemene Vergadering (20 leden) en een Raad van Bestuur (10 leden). 
Huidig voorzitter is Freddy Alloserry.

De administratieve zetel van de vzw is Roeselarestraat 15 te Oostnieuwkerke.

De VZW in ?

Afbeeldingsresultaat voor vzw 't kiezeltje

De VZW in 2012 bij het afscheid van Noël Degryse na 25 jaar dienst als voorzitter.